штендер

Абзац. Масова комунікація

"Комунікація масова — у первісному розумінні — сукупність технічних засобів та каналів поширення масової інформації. У поширеному за радянських часів визначенні журналістику розуміли як громадську та літературну діяльність зі збирання, опрацювання і поширення інформації каналами К. м. У 90-ті XX ст. технологічне значення поняття «К. м.» стало поступатися західній змістовій версії цього терміна, у якій слову «комунікація» повернуто його питоме значення. К. м. може бути лише інформаційним обміном між двома активними учасниками. Аудиторія є не пасивним реципієнтом, споживачем смислів і предмет впливу, а активним суб'єктом інформації. В інформаційному суспільстві як К. м. трактують широке (до якого залучено все суспільство) і всебічне (яке стосується всіх соціальне важливих тем) спілкування, масовий діалог, здійснюваний через журналістику. Унаслідок такого розуміння К. м. може бути сприйнята як безперер-вний загальнозначущий сучасний текст, у створенні та поширенні якого беруть участь за допомогою новітніх технічних засобів як професійні журналісти, так і звичайні громадяни" (ст. 129).

У книзі: Журналістика: словник-довідник. Ціна: 74,50 грн.
Zhurnalistyka_zhzh

Найсмачніші книжки в мережі - інтернет-книгарня "Буколики": http://www.bookolyky.com.ua/