штендер

Абзац. Шевченко і Гейне

"Належність Шевченка й Гейне до спільного контексту європейського революційного романтизму середини XIX ст. найвиразніше проявилася в їхніх поемах «Сон. Комедія» і «Німеччина. Зимова казка», які з'явилися одночасно, 1844 року. Моменти типологічної близькості цих творів не раз фіксувалися в українському радянському літературознавстві, але з істотним аналітичним зміщенням, неадекватним потрактуванням їх як реалістичних творів, що можна пояснити тільки відомою реалізмоманією, на яку страждало це літературознавство.
Обидва твори належать до своєрідного жанрового різновиду романтичної лірико-сатиричної поеми, в якій розгорнуті сатиричні «фрески» дійсності поєднуються з постійною активною присутністю автора, ролевого ліричного героя, яким суто негативістськи переживається й оцінюється дійсність, що постійно зміщується в суб'єктивну площину, не втрачаючи при цьому свого об'єктивного субстрату. Поеми Гейне й Шевченка типологічне поєднує дійсно нищівна сатира, безапеляційне осудження й заперечення наявної дійсності. Разом з тим у цих творах безвідрадна дійсність тогочасних Німеччини й Росії/України просвічується із-середини різним світлом, проймається різним духовно-емоційним станом поетів, зумовленим різною суспільно-історичною ситуацією в їхніх країнах" (ст. 40 - 41).

У книзі: Дмитро Наливайко. Шевченко в контексті європейської літератури його епохи. Ціна: 24,00 грн.
Nalyvajko_Sheva_zhzh

Найсмачніші книжки в мережі - інтернет-книгарня "Буколики": http://www.bookolyky.com.ua/